Natuurgebied Koolmansdijk

Zo op het eerste gezicht lijkt het een klein stukje Frankrijk, maar dan gewoon in de Achterhoek en op loopafstand van Buitengewoon Lievelde. Bij de Koolmansdijk in Lievelde ligt een uniek veld met zeldzame bloemen- en grassoorten met een oppervlakte van ongeveer 70 hectare. De Koolmansdijk is een schoolvoorbeeld van natuurontwikkeling. Vanwege de hoge waterstand was de omgeving van de Koolmansdijk altijd een wanhoop voor boeren. Dankzij ruilverkaveling kregen de boeren beter land en de nattere delen kwamen in handen van Staatsbosbeheer. In 2001 is de zwaar bemeste bodem afgegraven en kwam de 100 jaar oude zaadbodem weer boven.

De Koolmansdijk ligt op de rand van het Oost-Nederlandse plateau, op een plek waar de watervoerende laag dekzand heel ondiep wordt. Of anders gezegd, de niet waterdoorlatende laag onder de grond vormt hier een soort ondergrondse heuvelrug, waardoor het grondwater hier als kwelwater omhoog geperst wordt. Hierdoor is dit gebied zelfs in de zomer nat en drassig. En juist doordat de dekzandlaag hier relatief dun is zorgen op het oog kleine hoogteverschillen bovengronds in combinatie met diepteverschillen in de barrière ondergronds voor een opvallend rijke variatie in vegetatie. Meest opvallend zijn de orchideeën in voorjaar en zomer. Neemt niet weg dat je ook blij wordt van het rijk bloeiende Duizendguldenkruid, Campanula, Gewone Brunel en Grote Ratelaar. Tevens zijn er vele insecten en vlinders te vinden die in de Achterhoek verder weinig voorkomen. Het wandelpad dwars door de velden wordt door dit alles dan ook als laarzenpad gezien. Er is rondom en door het natuurgebied ook een mooi fietspad aangelegd, waar je wandelend ook dankbaar gebruik van kunt maken.

Freddy Beusink is geboren en getogen op de boerderij genaamd ‘t Olde Ikink’, gedateerd uit 1900. Tegenwoordig beter bekend als Buitengewoon Lievelde. De boerderij had grond aan de Koolmandijk en diende als veld waar koeien konden drinken en grazen. Ook deze grond is door ruilverkaveling in handen gekomen van Staatsbosbeheer en is tegenwoordig onderdeel van het prachtige natuurgebied Koolmansdijk.


Reacties zijn uitgeschakeld voor deze post